Stufenleiterin

Nicole Signer v/o Ramira
Im Winkel 12
8535 Herdern
079 546 02 78
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiter und Leiterinnen

Katja Wenk v/o Jamila
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavo
Alexander Hetzel v/o Pavo
 
 
 
 
 
 
 
 
Anoa
Maximilian Hubrath v/o Skip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramon Witzig v/o Merino